dimarts, 15 de juliol de 2014

La manipulació del llenguatge des del poder: els adjectius "radical" i "extremista"


Els grans mitjans de comunicació (és a dir, els portaveus del Poder) són especialistes en manipular el llenguatge i el significat i valor dels mots, per d'aquesta manera manipular i falsejar la realitat d'acord els seus interessos. I, amb aquesta, crear un estat d'opinió contrari o favorable a un tema.

Un cas flagrant és el de confondre i associar radical amb extremista. Una cosa és ser radical, que és voler anar a l'arrel, als orígens d'un problema per a solucionar-lo i una altra de ben diferent és ser un extremista, que és portar els principis d'una ideologia o d'una causa a un extrem, fora mesura.

Els mitjans de comunicació generalment parlen de persones o grups radicals quan per les característiques del que descriuen haurien de parlar no pas de radicals sinó d'extremistes. Ho barregen conscientment a fi de crear rebuig social a tot el que porti l'adjectiu "radical".

A nivell pràctic. Als Països Catalans als independentistes se'ns ha qualificat de radicals però en el sentit d'extremistes. Els mitjans de comunicació regionalistes -fins i tot mitjans teòricament nacionalment catalans- i espanyolistes tant parlen de grup radical per referir-se a un grup terrorista gihadista com per referir-se a una associació democràtica catalana partidària de la Independència. Imposar un projecte polític (social, nacional, religiós,...) àdhuc massacrant la població civil és el mateix que lluitar de manera democràtica, inclusiva i pacífica per aconseguir el triomf d'un ideal? A partir d'aquí, és lícit, és ètic, establir aquestes equiparacions? Els mitjans que ho fan, són professionals o simplement uns portaveus del poder espanyol i regionalista establert? És a dir, uns escribes prostituïts que no tenen res de periodistes?

El llistat d'exemples malauradament seria inacabable. Com advertí Malcom X, "si no esteu previnguts davant els mitjans de comunicació, us faran estimar l'opressor i odiar l'oprimit". I en aquest objectiu la manipulació del sentit dels mots en fa el Poder i l'Estat hi juga un paper gens menyspreable.