dijous, 28 de gener de 2021

Sobre l'antidemocràtica i anticatalana bandera de Sabadell

 A Sabadell el vent s'ha endut la bandera d'españa -és a dir, la bandera que representa el projecte imperialista de Castella- i l'antidemocràtica i anticatalana bandera de Sabadell dissenyada en plena dictadura de Primo de Rivera!
Andreu Castells ens explica el seu origen i significació: "l'alcalde Relat (...) va voler imposar a Sabadell una bandera que subvertís la cultura catalana, com sigui que les quatre barres s'havien posat fora de la llei, tingué la idea de fabricar la de Sabadell fugint de la simbologia de l'escut propi, al revés, precisament, del que havien fet les ciutats de Terrassa o Barcelona, les banderes de les quals onejaven desplegant els colors catalans. (...) Per abreujar direm que, en base a servir aquest profund sentiment d'anticatalanitat, es va encarregar una ponència formada per delegats de governació, cultura, l'arxiver històric i l'oficial major (...) La part inferior, és verda amb faixa groga, la part superior és blanca. El verd representa la terra paterna i l'adhesió a ella, el groc l'opressió feudal, el blanc la llibertat obtinguda per mitjà de la reialesa. (...) Degut a la caiguda de la Dictadura, Relat no la va poder generalitzar. Després aquesta bandera va ser rebutjada, tant pels homes que regiren la ciutat durant la Dictablanda, com durant la segona República. Aquesta bandera només va poder tornar a aparèixer quan entraren a la ciutat els franquistes, les motivacions ideològiques dels quals coincidien, en molts extrems, amb les de la Dictadura." (Andreu Castells. El franquisme i l'oposició sabadellenca, 1939-1976. Sabadell, Informe de l'Oposició, VI. Sabadell, Edicions Riutort, 1983. P.17.19-17.20.)

Quaranta anys després dels anomenats ajuntaments democràtics i havent passat per l'ajuntament partits de tot el ventall polític cap d'aquests ha tingut la sensibilitat -o millor, la decència- de treure aquesta bandera i d'encomanar un estudi i disseny nou a la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Segurament perquè encara no ha canviat res de fons en aquests darrers quaranta anys de Segona Restauració borbònica.

Com canta Dylan, la resposta està en el vent.